OKIENKA I ŚLUZY PODAWCZE

Zarówno okienka jak i śluzy podawcze służą do bezpiecznego przetransportowania chronionego produktu przez „strefy brudne” do miejsca docelowego, bez jednoczesnego uszczerbku na jego jakości, czy zakażeniu go. Mogą być one mobilne, w celu łatwego przemieszczenia lub też wbudowane w ścianę dzielącą dwa pomieszczenia, o różnej klasie czystości. Taka forma zabezpieczenia produktu jest bardzo ważna w przypadku, gdy dochodzi do niekontrolowanego przedostania się do pomieszczeń zanieczyszczeń.