OFERTA

Nasze usługi i wiedza techniczna są szczególnie cenione w następujących dziedzinach:

  • Projektowanie architektoniczne i wykonywanie projektów branżowych dla obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej
  • Projektowanie pomieszczeń czystych włącznie z systemem klimatyzacji i instalacji technologicznych
  • Projektowanie, produkcja i montaż nawiewów laminarnych do miejscowej izolacji miejsc krytycznych, zgodnie z wymogami GMP i HACCP
  • Usługi w zakresie pomiarów i regulacji: prędkości przepływu powietrza, objętościowego strumienia powietrza, ilości wymian powietrza, kaskady ciśnień pomiędzy pomieszczeniami, integralności filtrów HEPA i ULPA, ilości cząstek stałych zawartych w powietrzu, określenia klasy czystości pomieszczeń zgodnie z  ISO 14644 oraz standardami GMP,
  • Usługi w zakresie walidacji i rewalidacji: systemów wentylacji i klimatyzacji, pomieszczeń czystych i sprężonego powietrza
  • Montaż pomieszczeń czystych i instalacji, wraz z rozruchem oraz kwalifikacjami IQ i OQ.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

null

PROJEKTOWANIE

null

POMIESZCZENIA CZYSTE

null

NAWIEWNIKI LAMINARNE

null

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

null

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

null

WALIDACJA