NAWIEWNIKI LAMINARNE

Przepływem laminarnym nazywamy uwarstwiony przepływ gazu, bądź cieczy bez mieszania ich warstw ze sobą, tak jak dzieje się to przy turbulentnych przepływach. Taki ruch powietrza lub gazu  ma miejsce przy niskich prędkościach przepływu, to znaczy w momencie, gdy liczba Reynoldsa nie jest wyższa od tzw. krytycznej wartości.

W połowie lat 60-tych ubiegłego stulecia zasada wyparcia nisko-turbulentnego przepływu ujrzała światło dzienne dzięki inżynierii praktycznej. Jak się później okazało stało się to początkiem technologii oczyszczania pomieszczeń. Zgodnie ze zwyczajem Amerykanie, określili niniejszy typ przepływu jako nie dość odpowiedni patrząc od strony fizyki – „przepływ laminarny”. Pierwszy raz dzięki przepływowi nisko-turbulentnemu możliwym stało się usunięcie w najbardziej bezpośredni sposób uwalnianych podczas pracy cząsteczek kurzu z pomieszczenia. Polegało to na zwiększeniu o stokroć, za jednym ruchem, poziomu wentylacji powietrza w stosunku do osiągniętego poprzednio. I tak oto narodziły się fundamenty, na bazie których zapoczątkowano na szeroką skalę rozwój technologii filtrowania pomieszczeń.

WÓWCZAS TECHNOLOGIA TA ZNALAZŁA BEZZWŁOCZNIE ZASTOSOWANIE NIE TYLKO W PRZEMYŚLE, ALE RÓWNIEŻ W DZIEDZINIE INTENSYWNEJ OPIEKI SZPITALNEJ, CZY TEŻ ZABIEGOWEJ:

 • W mikroelektronice, jako fundamentalny czynnik, przyczyniła się do powstania możliwie stabilnego wzrostu konstrukcji oraz wysokiego wzrostu stopnia łączenia elementów funkcjonalnych;
 • W przemyśle farmaceutycznym umożliwiła ona sterylizowanie butelek i opakowań do preparatów medycznych oraz ochronę przy kontakcie z wysoko aktywnymi substancjami;
 • Technologia ta również pozwoliła na znaczne udoskonalenie jakości klisz fotograficznych oraz folii plastikowych;
 • Miała ona również wpływ na wzrost niezawodności i niezależności podczas użytkowania specjalistycznego sprzętu medycznego.
 • W celu spełniania wymogów chirurgicznych oraz operacji ortopedycznych;
 • Podczas opieki nad pacjentami z obniżonym poziomem odporności;
 • W leczeniu ran pooparzeniowych.

OBECNIE TECHNOLOGIA TA NIE JEST JUŻ NICZYM SZCZEGÓLNYM ZE WZGLĘDU NA SZEROKIE STOSOWANIE POMOCNICZE W PRZEMYŚLE, ZWŁASZCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII:

 • Mikroelektronika królująca w przemyśle produkcyjnym mikrochipów o strukturze mikronowych rozmiarów;
 • Światłowody stosowane w celach telekomunikacyjnych, wymagające włókien szklanych o wysokiej klasie czystości, z absolutnie nieskazitelną powłoką;
 • Przemysł produkcji płyt CD, który praktycznie wyparł stosowane dotychczas metody nagrywania;
 • Technologia genetyczna, która obecnie daje olbrzymią nadzieję na przełom w obszarze publicznej opieki zdrowotnej, jak i w dziedzinie udoskonalania hodowli roślin uprawnych;
 • Technologia filtrowania pomieszczeń jest szeroko stosowana we wszystkich tych obszarach.

Nawiewniki LAF stosowane są w celu zabezpieczenia otwartego produktu, operacji lub maszyny technologicznej, człowieka obsługującego maszynę lub też pacjenta.

NAJCZĘŚCIEJ NAWIEWY LAMINARNE MOŻEMY SPOTKAĆ M.IN. W NASTĘPUJĄCYCH PRZEMYSŁACH I DZIEDZINACH DZIAŁALNOŚCI:

 • Przemysł farmaceutyczny (naważanie, rozlewanie, napełnianie, tabletkowanie)
 • Przemysł elektroniczny (produkcja układów scalonych, montaż elektroniczny)
 • Przemysł kosmetyczny (naważanie, rozlewanie, napełnianie)
 • Przemysł spożywczy (mieszanie, rozlewanie, dozowanie)
 • Laboratoria analityczne, bakteriologiczne i hodowli tkanek
 • Szpitalnictwo (sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki przed- i pooperacyjnej)

Dzięki zastosowaniu przepływu laminarnego ogranicza się indukowanie powietrza z pozostałej części pomieszczenia, nie objętej oddziaływaniem nawiewu laminarnego oraz  uzyskuje się usuwanie zanieczyszczeń poprzez ich równomierne wypieranie przez strumień powietrza. Zanieczyszczenia wypierane są z wyznaczonego pola. Strumień powietrza jest stabilny niezależnie od ruchu osób znajdujących się w jego obszarze. W zależności od typu zastosowanych filtrów końcowych, uzyskiwana jest odpowiednia klasa czystości powietrza np. przy zastosowaniu filtrów HEPA H-14 – klasa czystości A (100) Elementem, który decyduje o powstaniu jednorodnego strumienia powietrza jest rozdzielacz (laminaryzator). Inną cechą niezbędną do uzyskania właściwego efektu jest prędkość przepływu powietrza w granicach 0,3 – 0,45 m/s. (w specjalnym wykonaniu 0,2 – 0,9 m/s)

W przypadku częstego przemieszczania się w pobliżu nawiewu osób lub w części ruchomych maszyn, co może zakłócić przepływ laminarny powietrza, instaluje się krótkie, przezroczyste kurtyny paskowe z PCV. W zależności od wymagań nawiewniki wyposażone mogą być w układy oświetleniowe w oparciu o lampy w klasie szczelności IP 65. Upływający czas oraz przystąpieniem do Unii Europejskiej przyczyniły się do powstania nowych przepisów dotyczących obiektów służby zdrowia, a co za tym idzie również bloków operacyjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia sala operacyjna winna mieć minimum 35m². należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wiele szpitali przebudowywuje i unowocześnia swoje zespoły operacyjne, dostosowując je tym samym do niezwykle wysokiego standardu. Dokonują tego modernizując lub tworząc:
Instalację opisywanego wyżej nawiewu laminarnego powietrza do pomieszczeń operacyjnych
Instalację klimatyzacji
Kupując dobrej jakości sprzęt do operacji taki jak np. stoły operacyjne, czy oświetlenie
Zastępując powszechne materiały budowlane, nowymi umożliwiającymi zachowanie wysokiego stopnia aseptyczności – np. drzwi oraz ściany wykonane ze stali szlachetnej. Te kosztowne modernizacje wpływają jednak znacznie na jakość leczenia, np. przez ograniczenie zakażeń pooperacyjnych.

RODZAJE NAWIEWNIKÓW:

 • z pionowym lub poziomym przepływem powietrza
 • z powietrzem świeżym lub obiegowym
 • podwieszane, stojące lub mobilne
 • zabudowane lub chronione paskami z Pe lub PCV
 • z opcjonalnym wyposażeniem: oświetleniem, lampą UV, licznikiem czasu pracy, kontrolerem prędkości nawiewu, miernikiem różnicy ciśnień, itp.

BUDOWA NAWIEWNIKA LAMINARNEGO. NAWIEWNIK LAMINARNY WYKONYWANY JEST METODĄ:

 • cięcia laserowego
 • gięcia elementów na prasie krawędziowej CNC
 • spawania metodą TIG
 • skręcania.

Poszczególne wielkości nawiewników laminarnych LAF tworzone są z zestawu segmentów o oryginalnej konstrukcji, szczelnie ze sobą połączonych, o ściśle określonych wydajnościach powietrza. Źródłem powietrza do nawiewnika może być niezależna jednostka wentylacyjna, układ wentylacyjny, wentylator lub zestaw wentylatorów obiegowych wbudowanych w ramę nawiewnika. Zespołem filtracyjnym jest filtr absolutny klasy min. H13 w wykonaniu kasetonowym lub kanałowym w zależności od potrzeb lub możliwości W obudowie zewnętrznej nawiewnika przewidziane są króćce do pomiaru nadciśnienia określającego stan zabrudzenia filtrów.
Obudowa wykonana jest z cienkiej blachy nierdzewnej, szczelna powietrznie, o powierzchniach wewnętrznie gładkich i odpornych na środki dezynfekcyjne. Wyposażona jest w szczelnie osadzoną ramkę wsporczą filtra. Elementami dociskającymi działkę filtracyjną (filtr absolutny) do ramki wsporczej są wsporniki typu C. Element nawiewny stanowią łatwo demontowalna przesłona z blachy perforowanej lub z tkaniny poliestrowej (zwanej rozdzielaczem – laminaryzatorem). Budowa kolektora wlotowego pozwala na bezpośrednie podłączenie kanału doprowadzającego powietrze do nawiewnika. Wszystkie elementy wykonane są z cienkiej blachy nierdzewnej. Cechą charakterystyczną nawiewników laminarnych LAF jest równomierny wypływ strugi laminarnej, mały opór przepływu i długotrwały okres pracy filtrów absolutnych. Nawiewniki wyposażone są w króćce do pomiaru spadku ciśnienia na filtrze. W zależności od wymagań  nawiewniki mogą być fabrycznie wyposażone w manometry różnicowe monitorujące spadek ciśnienia na filtrze.

Opcjonalnie nawiewniki mogą być wyposażane w króćce do pomiaru integralności filtrów HEPA.