AIR SHOWER

Dzięki śluzom powietrznym ludzie mogą przemieszczać się pomiędzy środowiskami o różnych klasach czystości. Ułatwiają one transfer ludzi lub sprzętu pomiędzy tymi środowiskami. Ich zadaniem jest zwalczanie przyczepności cząsteczek poprzez działanie bardzo silnych strumieni powietrza, które po odczepieniu niepożądanych cząsteczek z powierzchni filtrują je za pomocą filtrów absolutnych. Dodatkowym ułatwieniem w oczyszczaniu powietrza z cząstek stałych są montowane jonizatory powietrza.  Kolejnym elementem wyposażenia air showera są drzwi z blokadą krzyżową oraz elektronicznym systemem sterowania pracą urządzenia.