KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH ORAZ ICH WENTYLACJA

 

Prawidłowo zaprojektowany system pomieszczeń czystych spełnia ważną rolę w procesie produkcyjnym lub laboratoryjnym.

KLUCZOWYM ELEMENTEM WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ JEST UKŁAD KONDYCJONOWANIA POWIETRZA. SYSTEM TEN SPEŁNIA KLIKA WAŻNYCH ZADAŃ:

  • kondycjonuje powietrze
  • utrzymuje wymagana kaskadowość ciśnień
  • nie dopuszcza do kontaminacji krzyżowej

 

Układ ten najczęściej składa się z jednostki odpowiadającej za przygotowanie powietrza (centrala wentylacyjna). W której odbywają się procesy oczyszczania powietrza oraz odpowiedniego przygotowania temperaturowego i wilgotnościowego, układu dystrybucji powietrza – najczęściej kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej w odpowiedniej klasie szczelności, układu rozdziału powietrza – nawiewniki i wywiewniki.