KOMORY LAMINARNE

Są to urządzenia stosowane przy pracy w laboratoriach, gdzie wymagane są sterylne warunki. Przypomina to nieco oszkloną komorę przypominającą szafę wyposażoną w wentylator wydmuchujący nieustannie powietrze z jej wnętrza poza obszar laboratoryjny. Nazwa niniejszej komory nie jest przypadkowa, gdyż ma miejsce w niej laminarny przepływ powietrza jałowego po ówczesnym przefiltrowaniu go. Posiada ona też lampę, która dzięki światłu ultrafioletowemu dodatkowo zabezpiecza obszar przed zanieczyszczeniami. Strumień jałowego powietrza wydostający się równomiernie bez przerwy z komory stanowi barierę dla bakterii, zarodników grzybów unoszących się w otoczeniu poza komorą. Palnik gazowy zamontowany w komorze jest często spotykany, pomimo faktu, że ingeruje on w ruch laminarny powietrza zaburzając go nieco.

Każdy nawiewnik posiada swój indywidualny numer seryjny. Dla urządzenia przygotowany jest paszport nawiewnika, w którym zawarty jest opis urządzenia, zasada działania, przeznaczenie, rodzaj konstrukcji jak również wymagane certyfikaty materiałowe i deklaracje zgodności.
W zależności od S.W.U. urządzenia mogą być dostarczone wraz z niezbędną kwalifikacją IQ oraz OQ wykonywaną w miejscu docelowym nawiewnika.