NAWIEWNIKI MOBILNE

służą do przewożenia produktu lub pacjenta ze strefy „czystej” do „czystej’ poprzez strefę o niższej klasie czystości. Ciągłość strumienia powietrza powoduje nieustanne omywanie powietrzem czystym i niedopuszczenie do indukcji powietrza brudnego.

Urządzenie to zbudowane jest mechanicznie w ten sam sposób jak nawiewniki stacjonarne. Posiadają natomiast własne źródło zasilania dla wentylatorów obiegowych. Źródło to pozwala na nieprzerwaną prace nawiewnika w czasie 30 minut.

Opcjonalnym wyposażeniem jest silnik elektryczny umożliwiający łatwiejsze operowanie urządzeniem.

Każdy nawiewnik posiada swój indywidualny numer seryjny. Dla urządzenia przygotowany jest paszport nawiewnika, w którym zawarty jest opis urządzenia, zasada działania, przeznaczenie, rodzaj konstrukcji jak również wymagane certyfikaty materiałowe i deklaracje zgodności.
W zależności od S.W.U. urządzenia mogą być dostarczone wraz z niezbędną kwalifikacją IQ oraz OQ wykonywaną w miejscu docelowym nawiewnika.