STROPY LAMINARNE

Mają za zadanie nawiewać powietrze do pomieszczeń. Dzięki swojej konstrukcji wwiewane powietrze posiada odpowiednią klasę czystości, a wbudowane w strop filtry zapewniają jego wysoką skuteczność w oczyszczaniu. Działaniem stropu jest wypieranie zanieczyszczonego powietrza z danego obszaru, na które nie wpływają nawet poruszające się pod stropem osoby.

Rodzaje stropów laminarnych:

  • zasilane z układu HVAC
  • z własną sekcją wentylatorową
  • wykorzystujące powietrze świeże
  • wykorzystujące powietrze obiegowe
  • wykorzystujące powietrze mieszane (świeże recyrkulacja)

Każdy nawiewnik posiada swój indywidualny numer seryjny. Dla urządzenia przygotowany jest paszport nawiewnika, w którym zawarty jest opis urządzenia, zasada działania, przeznaczenie, rodzaj konstrukcji jak również wymagane certyfikaty materiałowe i deklaracje zgodności.
W zależności od S.W.U. urządzenia mogą być dostarczone wraz z niezbędną kwalifikacją IQ oraz OQ wykonywaną w miejscu docelowym nawiewnika.